a - a a +

Coronamaatregelen Maartje Kraamzorg

Dag zwangere,

Als je nu zwanger bent en binnenkort bent uitgerekend bent dan kunnen wij ons voorstellen dat je wat vragen hebt rondom kraamzorg tijdens de coronacrisis. Om hier duidelijkheid in te geven hebben wij deze informatiepagina opgesteld. De ontwikkelingen gaan snel en het kan zijn dat we in de nabije toekomst nog meer aanvullende maatregelen moeten gaan treffen om de zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven leveren. Maartje Kraamzorg volgt hierbij de richtlijnen van het RIVMKenniscentrum kraamzorg en de Brancheorganisatie van kraamzorg (BO). 

Richtlijnen kraamvisite

Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken is het advies om bezoek gedurende de kraamweek zo veel mogelijk te beperken (maximaal 2 personen in de kraamweek). Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen. Zorgverleners zoals leerlingen, verloskundigen & JGZ-medewerkers vallen niet onder de externe bezoekers. Voorwaarden op een rij: 
  • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
  • We bevelen zolang de situatie rond Corona in onze regio zorgelijk is aan om gedurende de kraamweek per dag maximaal 2 bezoekers uit te nodigen. 

Gebruik van beschermingsmiddelen door de kraamverzorgende

De kraamverzorgende gebruikt te allen tijde persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder een mondneusmasker en handschoenen bij contact binnen anderhalve meter. Buiten de anderhalve meter maakt de kraamverzorgende hierin een eigen professionele afweging. 

Inzet van stagiaires

In overleg met het kraamgezin kan er ook een stagiair worden ingezet om de praktijkuren ten behoeve van de opleiding tot kraamverzorgende te volbrengen. Uiteraard wordt de stagiair uitsluitend ingezet als zij zelf geen klachten heeft en als er in het gezin geen verdenking op corona is. 

(Corona)klachtenvrij?

Ben je zelf en de rest van je gezin klachtenvrij? Dan leveren wij gewoon op de normale manier kraamzorg.  

2 fysieke controles door verloskundige tijdens kraamweek

De verloskundige komt in principe weer twee keer in de kraamweek op fysieke controle. Tenzij meer fysieke kraamvisite noodzakelijk is. De kraamverzorgende en verloskundige overleggen hier dan over.

Richtlijnen gehoorscreening en hielprik (update per 11 mei)

Vanaf maandag 11 mei neemt het gehoorscreenteam voordat ze een bezoek brengen aan het kraamgezin, GEEN telefonisch contact meer op met het kraamgezin.
De gehoorscreener zal, voordat ze bij het gezin naar binnengaat, vragen of iedereen gezond is in het kraamgezin. Mochten er kraamgezinnen zijn waar ouders verkouden zijn, corona gerelateerde klachten hebben of corona positief zijn, dan zal de kraamverzorgende vooraf gehoorscreenplanning informeren.

Ouders en kinderen die verkouden zijn verblijven in een andere ruimte in de woning tijdens de aanwezigheid van de gehoorscreener in het gezin.

Baby’s van corona positieve ouders worden op een consultatiebureau locatie gescreend, datum en tijdstip wordt overlegd met de ouders.

(Verdenking van) corona in het gezin?

Als er sprake is van verdenking op of aangetoonde coronabesmetting dan ontvang je maximaal 3 uur per dag zorg gedurende zo min mogelijk dagen met eventueel aanvullend (beeld)bellen om vragen te beantwoorden.

Intakegesprekken

Intakes vinden via beeldbellen plaats.

Inzet lactatiekundige

Inzet van lactatiekundige gaat op de gebruikelijke manier. Het is vanzelfsprekend dat de voorkeur uitgaat naar een telefonisch consult.

Richtlijnen

Maartje Kraamzorg is goed voorbereid om juist te kunnen handelen. Wij volgen de richtlijnen van de RIVM, Kenniscentrum kraamzorg en de Brancheorganisatie van kraamzorg (BO). Hier kun je zelf ook  aanvullende informatie vinden. De afspraken gelden voor alle kraamzorgorganisaties in Twente. We werken in deze nauw samen met de collega-kraamorganisaties om zoveel mogelijk dezelfde werkwijze te hanteren. We hopen je op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben maar bij vragen mag je natuurlijk altijd bellen! Met vriendelijke groeten, Maartje Kraamzorg

Alle actuele coronamaatregelen

Maartje neemt als onderdeel van Zorggroep Sint Maarten dezelfde maatregelen in acht met betrekking tot het coronavirus. Bekijk de actuele maatregelen op de website van de Zorggroep.