a - a a +

Coronamaatregelen Maartje Kraamzorg

Dag zwangere,

Als je nu zwanger bent en binnenkort bent uitgerekend bent dan kunnen wij ons voorstellen dat je wat vragen hebt rondom kraamzorg tijdens de coronacrisis. Om hier duidelijkheid in te geven hebben wij deze informatiepagina opgesteld. De ontwikkelingen gaan snel en het kan zijn dat we in de nabije toekomst nog meer aanvullende maatregelen moeten gaan treffen om de zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven leveren. Maartje Kraamzorg volgt hierbij de richtlijnen van het RIVMKenniscentrum kraamzorg, en de Taskforce Covid-19 van onze Brancheorganisatie van kraamzorg (BO). 

Richtlijnen kraamvisite per 17 maart 2022

Op 15 maart heeft minister Kuipers bekend gemaakt dat de landelijke Covid-19 maatregelen verder versoepeld worden. De Taskforce Covid-19 adviseert om de maatregelen specifiek voor de kraamzorg te laten vervallen. Dat betekent dat beeldbellen niet langer geadviseerd wordt, en dat de adviezen rondom kraamvisite vervallen. 

Omdat de huidige besmettingscijfers nog steeds een risico op besmetting in een gezin en capaciteitsproblemen in de kraamzorg met zich meebrengen, blijven de volgende maatregelen nog wel steeds gelden:  

  • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter altijd een chirurgisch mondneusmasker  
  • De kraamverzorgende houdt zich aan de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne
  • Voor de intake/zorg wordt een triage gedaan.

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is, wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

Richtlijnen

Maartje Kraamzorg is goed voorbereid om juist te kunnen handelen. Wij volgen de richtlijnen van de RIVM, Kenniscentrum kraamzorg en de Brancheorganisatie van kraamzorg (BO). Hier kun je zelf ook  aanvullende informatie vinden. De afspraken gelden voor alle kraamzorgorganisaties in Twente. We werken in deze nauw samen met de collega-kraamorganisaties om zoveel mogelijk dezelfde werkwijze te hanteren.

Alle actuele coronamaatregelen

Maartje neemt als onderdeel van Zorggroep Sint Maarten dezelfde maatregelen in acht met betrekking tot het coronavirus. Bekijk de actuele maatregelen op de website van de Zorggroep.