a - a a +

Zorgprofessionals werken samen in CVA-keten Twente

18-06-2015
De CVA-keten Twente heeft op maandag 15 juni haar eerste gezamenlijke bijeenkomst voor professionals in de CVA-zorg gehouden bij de Universiteit Twente. Ruim 300 zorgprofessionals waren hierbij aanwezig. De CVA-keten Twente is een zorgketen voor mensen die een beroerte hebben gehad. 
 

 

 

De patiënt ontvangt professionele zorg op maat en door de samenwerking van deelnemende zorgaanbieders, is er een optimale afstemming en doorstroming binnen de keten. 
De samenwerking binnen de keten is gericht op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg aan CVA patiënten. Het vizier is daarbij vooral gericht op het verbeteren van de afstemming en communicatie tussen alle zorgverleners binnen de keten in de acute, revalidatie- en chronische fase. De patiënt ontvangt hierdoor professionele zorg op maat met een optimale afstemming en doorstroming binnen de keten. 
 
Tijdens de bijeenkomst op maandag 15 ju​ni kregen de zorgprofessionals een uitgebreid en informatief programma aangeboden. Naast een informatiemarkt met stands van de verschillende ketenpartners waren er ook interessante inhoudelijke workshops. In deze workshops presenteerden de verschillende ketenpartijen zich vanuit hun eigen vakgebied. De inhoud van deze workshops is met zorg samengesteld en specifiek gericht op alle professionals die in de CVA-zorg werkzaam zijn. Ook Maartje was aanwezig met een stand en een presentatie over verlengde armtherapie

Over CVA-keten Twente
Oorspronkelijk waren er vier regio’s in Twente met een ketenzorgprogramma. Drie van deze ketens, te weten Noord-West-Twente, Noord-Oost-Twente en Midden-Twente, hebben elkaar sinds 2010 in toenemende mate opgezocht. In 2013 ondertekenden de ketens een convenant om te komen tot de CVA-Keten Almelo/Hengelo en omgeving. In dezelfde periode zijn er ook gesprekken gevoerd met Zuid-Twente (Enschede en omgeving) om te komen tot één CVA-ketenzorg Twente en omgeving. De bestuurders van deelnemende ziekenhuizen en V&V instellingen verklaarden zich akkoord met dit initiatief. Daarmee zijn alle vier de ketens samengekomen. De deelnemers volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van CVA, onder andere de zorgstandaard CVA/TIA.
 
 
De volgende partijen, in willekeurige volgorde, zijn deelnemers van de CVA-keten Twente:
1. AriënsZorgpalet
2. Carintreggeland 
3. De Posten
4. Huisartsen Kring Twente
5. InteraktContour
6. Livio
7. MST 
8. Roessingh, Centrum voor Revalidatie
9. TriviumMeulenbeltZorg
10. ZGT
11. ZorgAccent Huisartsen Kring Twente
12. Zorggroep Sint Maarten - Maartje
   

Deel dit artikel via: 

Twitter LinkedIn Facebook Google Email