a - a a +

Nieuw van Maartje: de Noaberpas

25-03-2013

Maartje is de jongste dochter van Zorggroep Sint Maarten. Maartje is er voor iedereen, ongeacht leeftijd en/of lichamelijke en geestelijke conditie. Maartje kijkt naar de mens als geheel. Uitgangspunt zijn de mogelijkheden die mensen hebben, niet hun beperkingen. Maartje biedt vanuit eigen vestigingen professionele kraamzorg, thuiszorg, behandeling en service in heel Twente. 

Die service van Maartje bestaat uit alle zaken die ondersteuning bieden op het gebied van vitaliteit en het leven gemakkelijker maken: hulpmiddelen, maaltijden thuis, personenalarmering en, niet te vergeten: persoonlijk advies. Maartje is professioneel, vertrouwd en kleinschalig. Maartje is altijd in de buurt en er is altijd één vast aanspreekpunt. 

Het gemak van de Noaberpas

Sinds kort is de service van Maartje nog beter en praktischer toegankelijk dankzij de Noaberpas. Deze pas is bedoeld voor mantelzorgers, ongeacht of het nu gaat om zorg voor cliënten of niet-cliënten, dus voor iedereen. Manager Thuiszorg Giovanni Oddo: “Met de Noaberpas beschikken mantelzorgers die zorg dragen voor cliënten in thuissituaties over een handig hulpmiddel. Daarmee hebben ze in acute zorgsituaties meteen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, recht op diverse servicediensten van Maartje.” De Noaberpas wordt zonder lidmaatschap en gratis verstrekt. Hij is voorzien van een noodnummer dat dag en nacht bereikbaar is en van een heldere instructie.

Maartje staat altijd klaar

Oddo: “Het is zeer waardevol dat mantelzorgers andere mensen hulp bieden. Maar soms zijn er acute zorgsituaties waarmee ze niet uit de voeten kunnen. In die gevallen is het geruststellend om te weten dat Maartje ook dan altijd snel en gemakkelijk bereikbaar is voor thuiszorg, behandeling, kraamzorg en services. Kortom, met de Noaberpas kan Maartje mantelzorgers en cliënten in thuissituaties een extra helpende hand bieden.”

Extra service voor mantelzorgers

“De Noaberpas wordt niet zomaar aan iedereen uitgedeeld,” vervolgt Oddo. “Na een aanvraag komt een wijkverpleegkundige langs om vast te stellen of er echt sprake is van overbelasting. Dat gebeurt aan de hand van de Care Strain Index, een van de meest gebruikte meetinstrumenten om belasting als gevolg van mantelzorg te meten. Verder is het belangrijk te weten dat de Noaberpas niet is bedoeld om de zorg permanent van mantelzorgers over te nemen. De Noaberpas is er om mantelzorgers door tijdelijke hulp weer op weg te helpen.”

Kwaliteitsverbetering

In Nederland wordt tachtig procent van de zorg thuis gegeven door mantelzorgers. Dit percentage zal in de toekomst alleen maar groter worden. Oddo: “De kosten voor zorg zullen blijven stijgen en de middelen uit de AWBZ nog verder dalen. Om de kosten in de hand te houden, wil de overheid dat mensen die zorg nodig hebben in hun eigen omgeving naar oplossingen zoeken. Maartje neemt in dit opzicht haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder andere door ondersteuning van mantelzorgers en cliënten met de Noaberpas. Daarmee biedt Maartje hulp bij de toename en de complexiteit van hulpvragen. Dat betekent dat we nu weliswaar moeten investeren, maar die investering zal in de toekomst zeker haar vruchten afwerpen. Immers, de kwaliteit van de mantelzorg zal hierdoor toenemen.” 
 
“Met de Noaberpas kan Maartje mantelzorgers en cliënten in thuissituaties een extra helpende hand bieden”