a - a a +

Algemene voorwaarden en huisregels

1| Het is binnen de praktijk verboden om te roken.

2| U wordt verzocht om bij uw eerste bezoek een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) te tonen.

3| Het is voor een aantal behandelvormen mogelijk om zonder verwijzing van uw arts een afspraak te maken. De behandelaar is dan verplicht om een korte screening en intake/onderzoek uit te voeren. Uw arts wordt geïnformeerd over het resultaat.

4| Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders wordt het geldende tarief van de behandeling bij u in rekening gebracht. Wanneer u een behandeling heeft afgezegd, neemt u zelf de verantwoordelijkheid om een nieuwe vervolgafspraak in te plannen.

5| Behandelcentrum Sint Maarten BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigen dommen/bezittingen van bezoekers.

6| U heeft recht op inzage in uw eigen dossier.

7| U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele geleende materialen in de praktijk. Verloren of defecte geleende materialen zullen in rekening worden gebracht.

8| Neem altijd zelf de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering goed door.

9| Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering (en eventuele aanvullende verzekering). U wordt geacht zelf de polisvoorwaarden te kennen. De kosten die bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, ten laste van de basisverzekering, worden verrekend met het eigen risico (hoogte ER wordt jaarlijks bepaald).

10| De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Voor de tarieven kijkt u op onze website www.maartje.nl of het videoscherm in de wachtkamer.

11 | Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

12 | Met alle verzekeraars hebben we afspraken gemaakt voor de zorgvormen:

Wijkverpleging
Eerste Lijns Verblijf
Geriatrische Revalidatie Zorg
Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiënten
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Diëtetiek
Kraamzorg

Uw zorg wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Zie voor de verzekeringsvoorwaarden de website van uw verzekeraar.13| Indien wij geen overeenkomst hebben met een verzekeraar dan ontvangt u zelf de factuur en wordt u geacht deze zelf te betalen, waarbij u zorgverzekeraar (een deel van) de factuur mogelijk aan u zal vergoeden. Welk bedrag u terugkrijgt verschilt per verzekeraar.

14| Bij de facturering van behandeltijd rekenen wij naast de directe behandeling ook indirecte tijd als telefonisch contact, email contact, rapportage of multidisciplinair overleg.

15| Klachtenregeling; bij klachten die niet met de betreffende behandelaar kunnen worden opgelost kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Zorggroep Sint Maarten.