Revalidatie na een ziekenhuisopname?

Maartje biedt u hiervoor verschillende mogelijkheden. Indien mogelijk bieden we u een revalidatieprogramma thuis aan met ondersteuning van onze thuiszorgverpleegkundigen en therapeuten zoals fysiotherapie en ergotherapie.

Is terugkeer naar huis nog niet mogelijk dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van Maartje revalidatie gevestigd op de eerste verdieping van verpleegcentrum Gereia te Oldenzaal.
De revalidatie duur kan variëren van één week tot zes maanden, afhankelijk van uw medische en lichamelijke toestand. Het doel is altijd zo snel mogelijk terugkeer naar uw eigen woning.

Doordat Maartje ook bij u thuiskomt kunnen we zorgen voor een zo snel mogelijk ontslag naar huis en naadloze overdracht van uw zorgvragen. Door de korte lijnen voorkomen we overbodige vertraging en maken we optimaal gebruik van alle deskundigheid. 

De visie van Maartje is “heel de mens”. Dit betekent dat we verder kijken dan uw gezondheidsprobleem of beperking en we ons richten op het totaal van lichamelijke en geestelijke problemen. Met als doel steeds om zo snel mogelijk naar uw eigen woning te kunnen terugkeren.

Revalidatie Thuis

De medewerkers van Maartje bieden u een revalidatie programma op maat in de thuissituatie aan, uiteraard als u lichamelijke conditie en uw woning dit toelaten.
Vakbekwame medewerkers in de thuiszorg zorgen voor de dagelijkse zorg en voeren ook verpleegkundige handelingen zoals wondbehandeling uit. Uw huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Indien noodzakelijk komen onze behandelaren bij u thuis. Vaak gaat het dan om fysiotherapeuten of ergotherapeuten. Maar ook thuisbehandeling door diëtist, logopedist of psycholoog is mogelijk. Bij complexe problemen kan een beroep gedaan worden op een ervaren specialist ouderengeneeskunde die u na verwijzing door uw huisarts thuis kan bezoeken.

Een bijzondere vorm van thuisbehandeling is de combinatie met onze poliklinische behandelmogelijkheden. U woont dan thuis maar komt een aantal malen per week naar een van onze behandellocaties voor extra therapie.