a - a a +

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie biedt u een oplossing wanneer u lichamelijke of geestelijke klachten ondervindt bij de uitvoer van dagelijkse handelingen en hierdoor uw zelfredzaamheid afneemt. Wanneer het aan- en uitkleden, opstaan uit een stoel, het huishouden of onderhouden van uw tuin u lichamelijk te veel moeite kost, kan ergotherapie uitkomst bieden. De ergotherapeut zoekt met u en uw omgeving naar praktische oplossingen en/of nieuwe manieren om de activiteiten uit te voeren waardoor de dagelijkse handelingen minder moeite kosten, uw klachten verminderen en uw zelfstandigheid behouden blijft.

Voor wie is ergotherapie?
Als u moeite heeft met de uitvoer van dagelijkse activiteiten, dit kan zijn op het gebied van:
Mobiliteit (Zelf)verzorging (Huishoudelijk) werk Hobby of vrije tijdsbesteding
Ook als u overbelast dreigt te raken doordat u de zorg heeft voor uw partner kan ergotherapie wellicht een uitkomst bieden. Daarnaast kan ergotherapie een uitkomst bieden bij het revalideren na een ongeval of ziekte.

Trainen in uw vertrouwde omgeving
Allereerst onderzoekt de ergotherapeut waar u moeite mee heeft en wat daarvan de oorzaak is. Samen met u en uw omgeving maakt de ergotherapeut vervolgens een plan van aanpak. We gaan daarbij zo concreet en praktisch mogelijk te werk. De ergotherapeut traint u bij voorkeur in de omgeving waar het probleem zich voordoet. U krijgt dus behandeling op maat. Ergotherapie helpt u om zelfstandig te leven zoals u dat wilt.

Aanpassingen, hulpmiddelen en braces
Ergotherapeuten kunnen advies geven met betrekking tot aanpassingen in uw huis of het gebruik van hulpmiddelen. Deze ergotherapeutische hulpmiddelen en braces zijn verkrijgbaar in de verschillende Maartje vestigingen. Desgewenst helpt de ergotherapeut u met de keuze van het juiste hulpmiddel of wordt u geïnstrueerd in het gebruik hiervan.

Wilt u een afspraak maken of hebt u andere vragen?
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 000 52 05 of via het contactformulier.

Onze ergotherapeuten

     
 Mariëlle Hammer  Inge van Essen  Marlou Hofland  Ivy Pot 

 

Bekijk hier de folder ergotherapie.

------------
Deel uw mening over 
Maartje Behandeling
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland