a - a a +

Psychologie

De psychologen van Maartje richten zich volledig op de psychologische behandeling van en zorg voor ouderen. Mensen vanaf 65 jaar kunnen bij onze psychologen terecht als er problemen zijn op het gebied van stemming, zoals depressie, angst, rouwproblematiek of  verwerkingsproblemen als gevolg van bv. lichamelijke/geestelijke achteruitgang. Ook kunnen onze psychologen neuropsychologische diagnostiek bij geheugenklachten verrichten bij mensen die niet in aanmerking komen voor onderzoek op de geheugenpolikliniek.

Wanneer kan een psycholoog uitkomst bieden?

Ieder mens heeft in haar of zijn leven weleens een moeilijke periode en met het ouder worden komen daar dikwijls lichamelijke klachten en (gedeeltelijk) verlies van zelfstandigheid bij. Vaak kom je daar met steun van familie en vrienden wel weer uit, maar soms is dat niet voldoende en kan de hulp van een psycholoog nodig zijn. De psychologen van Maartje kunnen die hulp snel en doelgericht bieden.
Een andere reden voor het inschakelen van een psycholoog is het onderzoek van geheugenklachten. Niet altijd is bezoek aan een geheugenpolikliniek mogelijk of wenselijk. Een psycholoog van Maartje kan bij u thuis en op verwijzing van uw huisarts een neuropsychologisch onderzoek komen doen.

Hoe ziet hulp door een psycholoog eruit?
U start uw psychologische behandeling met een uitgebreide kennismaking waarbij wordt geluisterd naar uw persoonlijke verhaal. Samen met de psycholoog brengt u in kaart wat uw probleem is en stelt u vast welke doelen u wilt bereiken.
Als het gaat om een neuropsychologisch onderzoek wordt eveneens een kennismakingsgesprek gevoerd. Daarnaast worden verschillende psychologische tests gebruikt om geheugen, concentratie, taal en andere cognitieve functies te beoordelen, met als doel een uitspraak te kunnen doen over de eventuele aanwezigheid van (een vorm van) dementie.

Waar vinden psychologisch onderzoek en behandeling plaats?
Op de meeste locaties van Maartje in Twente kunt u met een psycholoog een afspraak maken, maar vaak komen we gewoon bij u thuis.

Verwijzing en vergoeding voor psychologie
Voor psychologische hulp is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. In 2020 wordt deze hulp aan 65-plussers nog vergoed vanuit een speciale regeling. Waarschijnlijk vanaf 2021 valt psychologische hulp (zowel onderzoek als behandeling) onder de basisverzekering waarop het eigen risico van toepassing is. 

Vragen of een afspraak maken?
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088-0005205 of via het contactformulier.

Onze psychologen

 
Monique Meijerink Sylvia Spit  
     
     
 Marije Oude Alink  Evelien Engbers  


------------
Deel uw mening over 
Maartje Behandeling
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland