a - a a +

Geriatrie fysiotherapie

Geriatriefysiotherapie 
Naarmate u ouder wordt, kunnen klachten als een verminderde balans, krachtverlies of pijn er voor zorgen dat u moeilijkheden met bewegen ervaart. De geriatriefysiotherapeuten van Maartje helpen u graag om deze klachten te verminderen, waardoor u weer op een prettige en veilige manier kunt bewegen. 

Wat kunnen we voor u betekenen?
U kunt ons inschakelen wanneer u regelmatig (bijna) valt of bang bent om te vallen. De geriatriefysiotherapeuten van Maartje hebben een erkende masteropleiding gevolgd en zijn gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen. 

Naast het behandelen van zelfstandig wonende (kwetsbare) ouderen, hebben de geriatriefysiotherapeuten van Maartje ook veel ervaring met het behandeling van kwetsbare mensen in het verpleeg- en verzorgingshuis. 

Ook mensen die op jonge leeftijd kwetsbaar zijn door aandoeningen als dementie of een beroerte behoren tot de doelgroep van de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt eveneens gezinsleden en/of mantelzorgers. 

Intake en behandelplan

De behandeling start met een intake en een onderzoek waarbij uw problemen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Samen met u en eventuele mantelzorgers wordt een behandelplan opgesteld. 

De behandeling kan onder meer gericht zijn op het onderhouden en/of verbeteren van spierkracht, mobiliteit, uithoudingsvermogen, balans, belasting/belastbaarheid, zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en valpreventie. De behandeling bestaat vaak uit oefentherapie en advies. Indien nodig schakelt de geriatriefysiotherapeut andere zorgverleners in. De geriatriefysiotherapeuten van Maartje hebben veel ervaring met het samenwerken met onder andere ergotherapeuten, diëtisten en 
logopedisten. Zij zijn ook in dienst van Maartje, waardoor de communicatie soepel verloopt en de lijntjes erg kort zijn. 

Wij komen ook bij u thuis
De behandeling kan plaatsvinden op een van onze bezoekadressen, maar ook bij u thuis. Juist voor ouderen is het trainen in de eigen omgeving van groot belang. Wanneer we bij u thuis komen is er een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. 

Raadpleeg de polis van uw zorgverzekering voor de vergoedingsvoorwaarden. 

Wilt u een afspraak maken of hebt u andere vragen?
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 000 52 05 of via het contactformulier.

Onze geriatrie fysiotherapeuten

       
 Anouk      Marlon  Sophie  Anne