a - a a +

Muziektherapie


Muziektherapie is voor cliënten met dementie, die wonen in een van onze verpleeghuizen, een mogelijkheid (we bieden geen muziektherapie in de eerste lijn). Muziek spreekt andere lagen in de hersenen aan dan het gesproken woord. Hierdoor komt contact vaak beter tot stand. 

Muziek is een universeel gegeven. Muziek is in staat om emotionele en fysieke processen te beïnvloeden door middel  van o.a. harmonie, dynamiek, ritme, structuur, melodie en toonsoort. Door een snel onregelmatig ritme kan iemand zich opgejaagd voelen waardoor een snelle ademhaling kan ontstaan. Door het luisteren naar muziek in mineur kan iemand zich bedroefd voelen. Muziektherapie stimuleert het brein van cliënten met dementie.

Bijna iedereen kent wel het gegeven dat een bepaald lied je doet denken aan een gebeurtenis. De liedjes die je moeder vroeger voor je zong, het lied dat je doet denken aan je eerste grote liefde. Muziek heeft de eigenschap dat ze kan werken als een code, een sleutel die bepaalde gebieden in de hersenen weer toegankelijk maken. Hierdoor kan je je gebeurtenissen herinneren die holografisch in de hersenen zijn opgeslagen. Muziektherapie speelt op deze mogelijkheden in, waardoor het brein van dementerende mensen geprikkeld wordt.

Door de dementie zijn verschillende gebieden in de hersenen van bewoners aangetast. De gevolgen hiervan zijn groot. Er ontstaan naast cognitieve stoornissen zoals, het geheugen, taal, handelen en waarnemen en denken, ook psychische problemen zoals depressie, angst, wanen en onrust.


Onze muziektherapeut

Karin Dunhof 

 

 

------------
Deel uw mening over 
Maartje Behandeling
------------

Geef uw mening op ZorgkaartNederland